गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

पोखरा नेपाल

महत्त्वपूर्ण समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना [दोस्रो] महत्त्वपूर्ण समाचार 2080-05-18 विवरण हेर्नुहोस्
2 आ.व. २०८०/०८१ को कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना महत्त्वपूर्ण समाचार 2080-05-08 विवरण हेर्नुहोस्
3 सेवा शुल्क तथा दस्तुर सम्बन्धमा राजपत्र सूचना महत्त्वपूर्ण समाचार 2080-04-22 विवरण हेर्नुहोस्