Gandaki Province Government

Ministry of Agriculture and Land Management

Directorate of Agricultural Development

Pokhara, Nepal

Photo Gallery
Card image cap

आ.व २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी View Photos

Card image cap

निर्देशनालयको प्रमुख पदमा कार्यरत सहसचिव डा. शान्ता कार्की ज्यू रमाना भई जाँदै गर्दाको क्षण View Photos

Card image cap

आ.व. २०७५-७६ को प्रथम चौमासिक समिक्षा गोष्ठीका झलकहरु View Photos

Card image cap

कार्यालय भवन उद्घाटन View Photos

Card image cap

कृषि उपज बजार समस्या समाधान सम्बन्धी बैठकका झलकहरु View Photos

Card image cap

विश्व खाद्य दिवस कार्यक्रम सम्बन्धी झलकहरु View Photos

Card image cap

कृषि विकास सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसंग समन्वय बैठक सञ्चालनका झलकहरु View Photos